Ķēdes transportieris uzglabāšanas tvertnēm ar iebūvētu kurināmā pievilkšanas ierīci

Ja nepieciešams lielāks kurināmā daudzums (industriālās un centrālās apkures katliekārtas), koksnes šķelda tiek padota, izmantojot ķēdes transportieri. Ievērojami lielāka padeves kapacitāte, salīdzinot ar vītnes tipa transportieri, nodrošina katliekārtai pietiekamu kurināmā daudzumu jebkādos apstākļos.
Ķēdes transportiera vieta kurināmā uzglabāšanas tvertnē.
Ķēdes transportieris katla telpā pārvieto kurināmo uz kurināmā padeves tvertni.