Katliekārtas, kas darbojas ar granulām un graudiem

Jaudas kategorija: 60–500 kW

Biofire granulu katliekārtas ražo enerģiju ar augstu lietderības koeficientu. To izmantošana siltuma ražošanai ir ekonomiska un ērta. Granulu enerģētiskā vērtība ir augsta, tāpēc nav nepieciešama liela kurināmā tvertne.

Pateicoties kustīgajiem ārdiem, Biofire’s Palokärki deglī var dedzināt pat graudus. Graudu enerģētiskā vērtība ir tuvu 90%, salīdzinot ar granulu vērtību, tāpēc graudu izmantošana apkurei ir saprātīgs risinājums. Dedzināšanai piemēroti ir arī mazvērtīgie graudi, piemēram, kas paliek pāri pēc graudu attīrīšanas.

- Lauksaimniecības siltuma ražošanas vajadzībām
- Telpu apkurei
- Konteinertipa katliekārtām

Katliekārtu sastāvdaļas un darbības apraksts

1.1 Katls
2. Deglis
3. Granulu padeves ierīce
4. Granulu tvertne
5. Pelnu transportēšanas ierīce
6. Pelnu tvertne (nav attēlā)
7. Dūmgāzu ventilators
8. Dūmvads

Sistēma atbilst EN303-5 standartam. Kurināmais tiek uzglabāts atbilstošās tvertnēs, no kurām tas pa gliemežtransportieri tiek pārvietots uz kurināmā padeves tvertni, kas atrodas katla telpā. Granulu līmenis tvertnē tiek mērīts ar tilpuma sensoru. Kurināmais caur vārstu pa gliemežtransportieri plūst uz dedzināšanas vietu deglī (2).

Degšana notiek deglī, un liesmas nonāk katlā (1.1). Automātika nepārtraukti kontrolē dedzināšanu. Nepieciešamības gadījumā kurināmā padeves ierīce un dedzināšanas gaisa ventilators ātri reaģē uz jaudas prasību svārstībām, to palielinot vai samazinot. Gaiss dedzināšanai tiek kontrolēts, izmantojot precīzas gaisa plūsmas regulatorus un LAMBDA mērījumus. Karstums tiek pārvadīts no katla konvekcijas daļas virsmas uz katla ūdeni, kam tiek uzturēta nemainīga temperatūra, izmantojot PT-100 mērījumus.

Sadegušā kurināmā paliekas pelnu veidā tiek izstumtas ārā uz katla pelnu tvertni, izmantojot hidrauliski darbināmu ārdu iekārtu. Tālāk pelni pa gliemežtransportieri (5) tiek nogādāti uz lielāku pelnu tvertni (6), kas atrodas ārpus ēkas.

Vakuuma kontrolētais dūmgāzu ventilators (7) katlā uztur retinājuma līmeni, proti, izsūc dūmgāzes atbilstoši iestatījumiem, tādā veidā nodrošinot lielāka jaudas diapazona izmantošanas iespējas.

Papildu materiāli: