Biofire katliekārtas

Katliekārtas ar kurināmā padeves tvertni

 

Katliekārtas ar tvertnē iebūvētu kurināmā pievilkšanas ierīci

Granulu/graudu katliekārtas